Antonio Míguez Amil, Boas Vides.

 

Guardo demasiados momentos compartidos con una copa de vino.

Cenas, encuentros con amistades y familiares, celebraciones, catas...

No podría decidirme por ninguno en concreto y, eso mismo, me sucede con el vino.

Me resulta imposible determinar mi vino favorito porque, sencillamente, no tengo.

Puedo afirmar que si poseo sentimientos especiales por alguno en concreto. 

" La Maldita" de la Rioja me acompañó  en varias veladas maravillosas en un tiempo pasado.

Del vino podemos hablar de infinitas temáticas, pero yo quiero hablar de vino y vida, de vino y emociones, de vino y sentimientos.

Regalar una botella de vino lleva ligado un vínculo, el de compartir y ser participe de la creación de un momento inolvidable en nuestra memoria que formará parte de nuestra vida.

El vino es el testigo, el motivo, el eje de inicio de algo que carece de importancia pero que tiene un gran peso en nuestra existencia.

Estamos hechos de momentos.

Buenos o malos nos van formando como personas y nuestra vida cambia cuando le damos el valor e importancia que se merecen.

El factor emocional forma parte del vino y un momento acompañado de un vino compartido hace que su sabor mejore y forme parte de un recuerdo maravilloso e inolvidable.

En esta entrevista nos vamos al Ribeiro para conocer el trabajo de Antonio Míguez Amil.

Vinos con personalidad, únicos, con alma y sentimiento sólo pueden ser fruto de manos que los cuidan y miman desde su inicio.

Vinos con premio o no, pero si llenos de honestidad, tradición, historia y saber hacer.

Gracias Antonio por esta maravillosa entrevista y aprender de ti lo que es el significado de un buen trabajo en este maravilloso y tan fascinante mundo del vino.


" El buen vino no es necesariamente el más caro, sino el que se comparte" George Brassens.
Háblame de tú proyecto.

O interesante para mín é retornar as raíces.
Recuperar o tempo perdido e establecer un vencello forte co lugar onde vivo e no que nacín. 
Non estou disposto a emigrar sin máis, nin quero ser rico, nin pretendo ser unha persoa exitosa na vida, nin ter un gran coche, nin un móvil de última xeración...
Só quero vivir aqui e ser participe do bo e do malo que ten esta terra, ser feliz vendo e vivindo a paisaxe do Ribeiro e de Galicia, sen pedirlle nada en troques. 
A partir desta premisa desenvolvo un proxecto que recupere as raíces, as viñas abandonadas, os socalcos centenarios, a memoria das pedras, o sentir da historia, e facer un viño pegado a terra e as variedades ancestrais que existen no Ribeiro.

( Lo interesante para mi es el retorno a las raíces. 
Recuperar el tiempo perdido y establecer un nudo fuerte con el lugar donde vivo y nací.
No estoy dispuesto a emigrar sin más, no quiero ser rico, ni ser una persona con éxito en la vida, ni tener un gran coche, ni un móvil de última generación...
Sólamente quiero vivir aquí y ser participe de lo bueno y de lo malo que tiene esta tierra. 
Ser feliz viendo y viviendo del paisaje del Ribeiro y de Galicia sin pedirle nada a cambio. 
A partir de aquí, desarrollo un proyecto que recupera las raíces, las viñas abandonadas, las gradas centenarias, la memoria de las piedras, el sentir de la historia y hacer un vino ligado a la tierra y a las variedades ancestrales que existen en la zona del Ribeiro).


¿Primer contacto y por qué decidiste dedicarte al mundo del vino?

Digamos que nunca fun alleo a este mundo.
Nacín na casa da Formigueira, cando se nacía nas casas.
Detrás do cuarto onde miña nai me trouxo ao mundo estaba a viña, e dicir a dous metros da cama.
De neno meu pai levábame a viña a sacar herbas e recoller as vides da poda.
Era pouco grato para mín, gostaba máis do rebusco, papar nas uvas. 
Logo meu tío aprendeume o máis importante nunha viña, mirar as cepas e saber o que lle pasa. Si está ben ou mal, si precisa unha cousa ou outra, a poda, os tratamentos, etc. 
Tamén a facer viño nas grandes cubas, andar de carrexón, moitas vivencias na viña. No rural galego entre os anos 40 e 90 fomentouse a fuxida á cidade e mudar a vida dura do agro por unha chea de oportunidades e posición social que che podía dar a cidade ou a emigración.
Era preciso desprenderse da condición de labrego, da lingua galega e do tipo de vida na aldea.
 Isto foi así en toda Galicia, mais eu alá polos anos 90 fun entendendo que as oportunidades tamén chas pode dar a terra onde naciches, pero tes que ser paciente e non pedirlle imposibles.
Nesta época o rural está moi abandonado e ninguen quere ser parte dun lugar perdedor, pero o sitio é iso, un sitio, e non é gañador nin perdedor, é como é, hai que aceptalo e ver como podes ser feliz nese lugar. 
No ano 1998 comencei a recuperar variedades autóctonas.
Entre o 2007 e 2009 merquei viñas a monte nas ladeiras do rio Avia, e daquela comecei a proxectar facer un viño, sobre todo das castes tintas, moi esquecidas e tapadas polo existo do branco. 
Así no 2013 fixen un tostado tinto e no 2016 comencei co viño tinto Boas Vides.

( Digamos que nunca me fue un mundo desconocido.
Nací en la casa Formigueira, cuando se nacía en las casas. Detrás de la habitación donde mi madre dio a luz estaba la viña, es decir, a dos metros de la cama.
De niño mi padre me llevaba a la viña a sacar hierbas y recoger las vides de la poda.
No me gustaba mucho, disfrutaba más del rebusco y comer uvas.
Mi tío me enseñó lo más importante en una viña, observar la cepa y saber lo que le pasa. Si está mal o bien, si necesita alguna cosa, la poda y tratamientos...
También hacer vino en las grandes cubas, andar de carretadas, muchas vivencias en la viña.
En el rural gallego, entre los años 40 y 90, se fomentó la huida a la ciudad y mudar la vida dura del campo por una gran cantidad de oportunidades y posición social.
Era indispensable desprenderse de todo tipo de condición de campesino, lengua gallega y todo tipo de vida de campo.
Fue así en toda Galicia, pero yo fui entendiendo que la tierra también te puede dar oportunidades si eres paciente.
Ahora mismo, el rural está muy abandonado y nadie quiere ser parte de un lugar perdedor.
Pero el lugar no es más que un lugar, se debe aceptar así.
En 1998 comencé a recuperar variedades autóctonas.
Entre 2007/2009 compré viñas en las laderas del rio Avia y empecé a idear un vino con las variedades tintas olvidadas por las blancas.
En el 2013 elaboré un tostado tinto y en el 2016 Boas Vides).
Opinión sector y social actualmente.
O sector do viño vive unha nova oportunidade.
O viño pasou de ser un producto esencial para a alimentación a ser o culpable de todos os males.
O sector tardou máis de 50 anos en entender por onde ían os tiros, máis agora é un indicativo de posición social, está ben visto entre as clases medias e altas, o que fai que se vaían sumando cada vez máis consumidores. 
A xente busca saber e probar novos viños, cada vez na hostelería hai mellores profesionais, o mesmo que os xornalistas e influencers que saben máis de viños e son capaces de transmitir o especial que é cada viño. 
Non chegaremos ao nivel de consumo medio doutros países da nosa contorna, pero si que para os pequenos produtores danos a oportunidade de maior aceptación e chegar a lugares onde antes só tiña presencia a gran industria vitivinícola e os prezos baixos.
Actualmente estase vivindo no Ribeiro e noutros lugares de Europa un debate moi silenciado para a sociedade, un debate entre o gran productor e o pequeno productor. 
As lexislacións van encamiñadas a creación e fomento do gran productor, chámanlle produtividade, e conséguese por medio da mecanización e a agricultura extensiva de baixos custos, pero o asentamento no rural e os viños máis marabillosos e diferenciados saen do pequeno produtor, que é quen forma familia no rural e axuda a darlle vida ás aldeas. 
Para o pequeno, a administración tenlle preparado un serie de enredos administrativos e cargas de todo tipo que fan imposible traballar si eres un colleiteiro, non tes unha gran superficie ou non estas totalmente mecanizado. 
Un erro, pero a administración lexisla en conveniencia cos lobbies, os grandes señores do viño.

( El sector del vino vive una nueva oportunidad.
El vino pasó de ser un producto esencial para la alimentación al culpable de todos los males.
El sector tardó más de 50 años en entender por donde iban los tiros, pero ahora es un indicativo de posición social, está bien vito entre las clases medias y altas, esto ayuda a que e sumen más consumidores.
La gente busca conocer y probar nuevos vinos.
En hostelería hay mejores profesionales.
Periodistas e influencers tienen buena base de conocimientos sobre el tema y son capaces de transmitir lo especial de cada vino.
No llegaremos al nivel de consumo medio de otros países, pero si que para los pequeños productores nos da la oportunidad de una mayor aceptación y llegar a lugares donde antes sólo tenía presencia la gran industria vitivinícola y los precios bajos.
Actualmente se está viviendo ,en el Ribeiro y en otros lugares de Europa, un debate muy silenciado para la sociedad. Un debate entre el gran productor y el pequeño.
Las legislaciones van encaminadas a la creación y fomento del gran productor, se llama productividad y se consigue a través de la mecanización y agricultura extensiva de bajo coste.
Pero el asentamiento en el rural y los vinos más maravillosos y diferenciados salen del pequeño productor, que es el que forma la familia en el rural y ayuda a darle vida a las aldeas.
Para el pequeño la administración le tiene preparado una serie de enredos administrativos y cargas de todo tipo que le hacen imposible trabajar si eres un segador, no tienes una gran superficie o no estas totalmente mecanizado.
Un error, pero la administración legisla en conveniencia con lobbies, los grandes señores del vino.

¿Cómo es tú día a día y qué caracteriza Boas Vides?

Os viños meus tentan ser fieis a terra e ao clima.
Teñen catro compoñentes esenciais: estructura, mineralidade, frescura e froita vermella madura.
No día a día marca o ritmo o viñedo, hai épocas do ano relaxadas como é o outono e inverno, logo a primavera e o verán son de enorme estrés, sobre todo este ano que a falta de choivas e a seca mesturada coa calor intensa e prolongada fai que vivamos un momento de incertidume polo desequilibrio que provoca no froito. 
Normalmente no verán os traballos na viña son pola mañá, o máis cedo posible, cortando herba, atando, poñendo espantallos para que os páxaros e o porco bravo non coman as uvas, etc. Logo coa calor aprovéitase para descansar ou facer traballos na adega, administración, preparar pedidos ou recibir a visita de clientes. Boas Vides xurde como resposta a recuperación das variedades de uva autóctonas, propias do Ribeiro, as boas vides que tiña o Ribeiro e que actualmente sigue nunha labor incansable de recuperación, e xa se sabe que das boas vides adoitan sair bos viños.( Mis vinos intentan ser fieles a la tierra y al clima.
Tienen cuatro componentes esenciales: estructura, mineralidad, frescura y fruta roja madura.
En el día a día marca el ritmo el viñedo. Hay épocas del año relajadas como el otoño y el invierno, la primavera y el verano son de enorme estrés, sobre todo este año que la falta de lluvia y la sequía mezclada con la calor intensa y prolongada hace que vivamos un momento de incertidumbre por el desequilibrio que ocasiona en el fruto.
Normalmente en el verano los trabajos en la viña son por la mañana, lo más temprano posible, cortando hierba, atando, colocando espantapajaros para que los pájaros y el jabalí no coman las uvas...
Luego con la calor se aprovecha para descansar o hacer trabajos en la bodega, administrativos, preparar pedidos o recibir visitas de clientes.
Boas Vides nace como respuesta a la recuperación de las variedades de uva autóctonas, propias del Ribeiro, las buenas vides que tenía el Ribeiro y que actualmente sigue en un trabajo incansable de recuperación y, ya se sabe, que de buenas vides salen buenos vinos.)

Referentes.

Son referentes dende sempre ata agora os seguintes:
Avelino Lorenzo pola sabiduría e labor de anos de recuperación / Bernardo Estévez pola constancia, o compromiso e os grandes coñecementos da agricultura rexenerativa / Xosé Lois Sebio por ser un dos grandes enólogos /Iago Garrido pola forma de entender a vida do viño e a singularidade dos seus viños / Lois Anxo Rodríguez por conxugar a tradición e o bo facer ao longo dos anos/ Paco Rego polo saber e a capacidade de transmisión/ Xulia Bande pola gran capacidade de xerar un proxecto e levalo adiante.
( Son referentes desde siempre y hasta ahora los siguientes:
Avelino Lorenzo por su sabiduría y trabajo de años de recuperación.
Bernardo Estévez por su constancia, compromiso y grandes conocimientos de agricultura regenerativa.
Xosé Lois Sebio por ser uno de los grandes enólogos.
Iago Garrido por su forma de entender la vida del vino y la singularidad de sus vinos.
Lois Anxo Rodríquez por conjugar la tradición y el buen hacer a lo largo de los años.
Paco Rego por el saber y capacidad de transmisión.
Xulia Bande por su gran capacidad de generar un proyecto y llevarlo adelante.)

Vinos referentes.
Figgins Estate Red Wine Walla Walla Valley 2013.
Mai tinto 2018.
 Couto Mixto Zamarrica 2018.
Un prato: Grelos, chourizo de cebola e pan de broa cun prebe de allo e pemento ( grelos, chorizo y cebolla con pan de brona con un poco de ajo y pimiento).
Un sabor: o queixo do pais os días de feira ( el queso del país en los días de feria).

Un proceso de tú trabajo: a poda ( la poda).

Un lugar: aldeas históricas do viño no Ribeiro ( aldeas históricas del vino en el Ribeiro).

Un restaurante: Portovello en Allariz.

Un cocinero: Dani Guzmán.

Un recuerdo: case todas da miña nenez ( casi todos de mi infancia).

Un olor : o das fragas do Avia no mes de Novembro ( el de las fragas del Avia en el mes de Noviembre).

Un libro: moitos, Memorias dun neno labrego, Libro das horas e Cen anos de Soidade ( muchos: memorias de un niño labrego, libro de las horas y cien años de soledad).

Una canción: Tempestades de Sal de Sés.

Una frase: Non botar o carro diante dos bois ( no poner el carro delante de los bueyes).

Dónde encontrarte: No conxunto histórico de Ribadavia ou na viña de San Lourenzo da Pena ( en el conjunto histórico de Ribadavia o en la viña de San Lourenzo da Pena).

" El vino lava nuestras inquietudes, enjuaga el alma hasta el fondo y asegura la curación de la tristeza" Séneca 
@boasvides
www.boasvides.com

Comentarios

Entradas populares